Esimiehenä muutoksessa

Esimiehen opas muutokseen
Lähiesimies on tärkeä muutoksentekijä organisaatiossa. Muutos vaatii aikaa, sitoutumista ja hyvää johtamista. Erilaisten työkalujen avulla esimies voi edesauttaa muutoksen onnistumista. 

Esimies on omalla tavallaan myös yksi työkalu muiden joukossa. Ajattelun apuvälineet johdattavat sinut tarkastelemaan itseäsi muutoksen esimiehenä. 


Oma työyhteisöni

Miltä tuntuu, jos sinua koskevat päätökset tehdään sinulta kysymättä? Muutoksen suunta ja rajat ovat usein muiden määrittelemiä, mutta loppu jää sinun ja työyhteisösi harteille. 

Muutostyö vaatii paljon energiaa. Sinussa ja työyhteisössäsi on paljon voimaa, jota ei kannata padota. Tutustu erilaisiin työvälineisiin, joiden avulla sinä ja työyhteisösi voitte tehdä yhdessä muutostyötä. 


Esimiehen opas muutokseen

Mistä saan tukea?

Esimiehen opas muutokseen
Esimiehen tehtävä on tukea työyhteisönsä jäseniä muutoksessa. Mutta kuka tukee esimiestä?

Oma esimiehesi ja kollegasi ovat paras tukesi muutoksen aikana. Käytä heitä! Juo kuppi kahvia, kerro ajatuksistasi ja kuuntele toisten mielipiteitä. 

Päätöksenteko

Kuinka henkilöstö saadaan toteuttamaan johdon suunnitelmat? Kuka muutoksen tekee?

Muutos lähtee tarpeesta. Sen suunnasta julkisella sektorilla päättää luottamushenkilö- tai virkamiesjohto. Vuoropuhelu ja vaikuttamisen mahdollisuus ovat avaimia onnistuneeseen muutokseen.

Esimiehen opas muutokseen

Asukkaat ja asiakkaat

Esimiehen opas muutokseen
Kehitetään uusi palvelu tai muutetaan vanhaa. Kenet pitäisi muistaa huomioida? Kenelle asioita saa kertoa?

Muutoksessa organisaation tulee huomioida myös muut ihmiset: asukkaat, palvelunkäyttäjät, seurakuntalaiset... Kaikki, keitä organisaation toiminta koskettaa ja kiinnostaa. Parhaat ideat syntyvät yhdessä. 


Yhteistyö ja luottamus

Työnantajan ja työtekijän välinen toimiva yhteistyö on voimavara. Yhteistoiminta antaa työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa omaan työtä koskeviin asioihin.

Esimiehenä sinulla on keskeinen vastuu luottamuksen ja yhteistyön rakentamisesta  omassa työyhteisössäsi. Luottamusta ei voi syntyä ellei siihen ole riittävästi tahtoa ja halua. Hyvät työyhteistaidot luovat pohjaa luottamuksen rakennustyölle.  

Esimiehen opas muutokseen

Seuranta ja arviointi

Esimiehen opas muutokseen
Sinun ei tarvitse olla mestari kaikessa. Tietoa päätösten tueksi on tarjolla monessa eri paikassa - sitä pitää osata etsiä!

Pelkkä suunnittelu ja toteutus eivät riitä, toimintaa pitää seurata ja arvioida. Erilaiset talouden, toiminnan ja henkilöstön mittarit auttavat sinua hahmottamaan kokonaisuuden.

Työkalupakki

Nappaa parhaat työkalut mukaasi!

Esimiehen työkalupakki tulee tarpeeseen niin suuressa muutoksessa kuin arjen kehittämistyössä. Mikä on sinun suosikkisi?

Esimiehen opas muutokseen
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä