Kuvitus 05Asukkaat ja asiakkaat

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset näkyvät yleensä myös ulospäin. Ei riitä, että henkilökunta on mukana muutoksessa, vaan myös organisaation ulkopuolisten tulee tietää, mitä on tapahtumassa ja miten muutokset vaikuttavat heidän arkeensa. 

Kehittämällä organisaation toimintaa palvelunkäyttäjien kanssa, voidaan saada hyviä tuloksia aikaan.

Mitä ja miten kerromme tulevista muutoksista? 

Viestintä ennen muutosta, sen aikana ja jälkeen tulee suunnitella huolellisesti. Kuten organisaation sisälle, myös sen ulkopuolelle suuntautuvan viestinnän tulee olla avointa ja rehellistä. 

Ihmiset ovat erilaisia, niin myös kohderyhmät. Erilaisuus tulee huomioida viestinnän suunnittelussa ja jokaisen ryhmän kannalta oleelliset pääviestit sekä kanavat tulee miettiä.  Usein ihmiset suhtautuvat ja sopeutuvat paremmin muutokseen, kun siitä tiedotetaan hyvissä ajoin ja aktiivisesti läpi koko muutoksen. Vaikka muutos ei koskettaisi kaikkia kohderyhmiä, kannattaa siitä silti kertoa.

Kehitellään yhdessä!

Kuka voisi tietää ja tunnistaa omat tarpeensa paremmin, kuin ihminen itse? Yhteiskehittely on nykyaikainen tapa kehittää palveluja entistä paremmiksi, vastaamaan asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin.

Muutoksen aikana työpaikoilla kehitellään uusia käytäntöjä ja toimintatapoja. Varmasti tiedät parhaiten itse, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät. Sama pätee myös asioihin, jotka on tarkoitettu organisaation ulkopuolella oleville ihmisille, esimerkiksi palvelujen käyttäjille. 

Lue lisää

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä