Mitä tapahtuu?

Esimiehenä sinun tulee varmistaa, että kaikki työyhteisön jäsenet tietävät milloin ja mitä muutoksesta kerrotaan. Usein työntekijät joutuvat ensimmäisenä vastaamaan esimerkiksi palvelun käyttäjien kysymyksiin. Varsinkin se, mitä muutoksesta seuraa ja miten se tulee näkymään ihmisten arjessa, kiinnostaa monia.
Liiallinen tietotulva voi kuitenkin ahdistaa, ja oleelliset asiat voi olla vaikea erottaa suuresta massasta.

Pohdi työyksikkösi kanssa:

  • Mitä kohderyhmiä muutos eniten koskee?
  • Keille muille muutoksesta olisi hyvä kertoa?
  • Mitä muutoksesta kerrotaan ja milloin?
  • Mikä on pääviesti millekin kohderyhmälle?
  • Mitä kohderyhmät haluaisivat tietää?
  • Miten muutos perustellaan eri näkökulmista?
  • Pitääkö jotain ottaa erityisesti huomioon?
Muutosviestinnän onnistumista kannattaa arvioida säännöllisesti. Monesta asiasta voi ottaa opiksi ja sudenkuopista voi vielä kömpiä ylös. Viestintä on yhteispeliä, johon tarvitaan monen eri yksikön ja henkilön panosta. Onnistumista kannattaa arvioida siis myös eri näkökulmista ja asioita eri kohderyhmien kannalta. 

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä