Yhteiskehittely

Yhteiskehittely on moderni tapa saada palveluista käyttäjälähtöisempiä, sillä se lähtee liikkeelle käyttäjien tarpeista. Yhteiskehittelyn ohella puhutaan muun muassa yhteisluomisesta ja käyttäjälähtöisestä kehitystoiminnasta. Siihen liitetään esimerkiksi myös avoimet innovaatiot ja talkoistaminen. 

Yhteiskehittelyssä käydään aktiivisesti vuoropuhelua tuotetta tai palvelua käyttävien ihmisten kanssa. Tällöin voidaan saada uusia ideoita ja kehitysehdotuksia asioista, joita palvelua tuottava taho ei välttämättä ole osannut huomioida.  

Yhteiskehittelyn avulla voidaan päästä tuottajakeskeisestä toiminnasta kohti käyttäjä- ja asiakaskeskeistä toimintaa. Tämä kuitenkin vaatii organisaation päättäjiltä ja työntekijöiltä muutosvalmiutta ja nopeaa reagointikykyä. Parhaimmillaan palvelunkäyttäjien kanssa yhdessä suunnitellut palvelut ovat tehokkaampia ja vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita.  Palvelumuotoilijat toimivat usein apuna yhteiskehittelyssä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä