esimiehena-muutoksessa-teemakuva

Esimiehenä muutoksessa

Lähiesimies on organisaation tärkein muutosjohtaja. Aloita pohtimalla omaa suhdettasi muutokseen. Mieti, missä muutoksessa olet, millainen on oma roolisi ja mitä välineitä sinulla on käytössäsi?

Ihmisten johtaminen vaatii monia taitoja. Pysähdy välillä katsomaan ja arvioimaan, ovatko asiat tasapainossa vai vaativatko ne korjaamista.


Mikä muutos?

Usein muutoksissa kuulee puhuttavan talouden, palvelujen ja henkilöstövoimavarojen tasapainottamisesta sekä organisaatioiden laajoista rakenneuudistuksista. Henkilöstön lomautukset, irtisanomiset ja kiihtyvä eläköityminen ovat myös julkisuudessa.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet organisaation toiminnan ja työtapojen uudistaminen sekä kaiken potentiaalin löytäminen henkilöstöstä. 

Muutoksia ja kehittämistä tehdään, jotta saavutetaan parempi tilanne. Kyse voi olla vaikkapa organisaation tuloksellisuudesta, tuottavuudesta, toiminnallisesta vaikuttavuudesta, innovatiivisuudesta tai henkilöstön hyvinvoinnista. Muutoksella voi olla myös ei-toivottuja vaikutuksia, jotka huomataan usein vasta jälkikäteen.

Lue lisää

Mitä ajattelen muutoksesta?

”Esimiesten suhtautuminen muutokseen on ykkösasia.”

Pysähdy miettimään, mitä ajattelet tehtävänäsi olevan kehittämisen tai muutoksen johtamisesta? Mitä muuta siihen liittyy? Esimiehenä saatat olla täysin samassa tilanteessa kuin alaisesi. Myös sinä olet mukana tuntemattomassa muutoksessa ja jatkuvassa kehittämisessä.

Pelot, uhat, toiveet ja mahdollisuudet kuuluvat muutokseen. Käsittelemällä niitä saat voimavaroja esimiehenä ja johtajana toimimiseen muutostilanteessa.


Miten johdan muutosta?

Muutoksen aikana esimiehen olisi hyvä käyttää 70 prosenttia työajastaan ihmisten johtamiseen. Jokainen työyhteisön jäsen pitäisi saada mukaan muutoksen toteuttamiseen, sillä kaikkien osaamista ja innovatiivisuutta tarvitaan muutoksessa.

Muutoksen pysyvyys varmistuu, kun kaikki osallistuvat sen toteuttamiseen. Osallistuminen sitouttaa ihmiset muutokseen. 

Yhteisen ymmärryksen ja oppimisen aikaansaaminen kuuluu muutoksen johtamiseen. Ongelmia ratkotaan usein ennemmin asioita, kuin ihmisiä johtamalla, mikä johtuu vahvasta asiajohtamisen kulttuurista. Pohdi, miten omassa organisaatiossasi toimintaan. Minkälaista kulttuuria sinä esimiehenä haluat rakentaa?


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä