Miten johdan muutosta?

Muutostilanteissa esimiestyöltä odotetaan paljon. Odotuksia asettavat organisaatio ja työntekijät sekä esimies itse. Myös organisaation ulkopuolelta, asiakkailta, seurakuntalaisilta ja sidosryhmiltä tulee erilaisia palveluihin liittyviä odotuksia.

Monesta suunnasta tulevat erilaiset odotukset voivat tuottaa esimiestyöhön ristipainetta. Erityisesti muutostilanteissa on suureksi avuksi jos esimies tunnistaa työhönsä kohdistuvat odotukset.

Odotukset voivat olla henkilön tehtäviin tai käyttäytymiseen liittyviä. Niiden avulla kerrotaan, mitä henkilön oletetaan saavan tehtävässään aikaiseksi ja minkälaista käyttäytymistä tehtävää hoitavalta henkilöltä odotetaan. Työyksikössä esimiehenä edustat työnantajaa, jolloin sinun tulee saada aikaan tuloksia annettujen rajojen sisällä.  Tätä tehdessäsi esimiehenä muun muassa asetat tavoitteita, ohjaat ja organisoit. Ihmisiä johtaessasi tiedotat, innostat, puolustat, huolehdit, tuet ja ratkot ongelmia. 

Esimiehen roolit

Esimiestyö ei luonnollisestikaan ole pelkästään ulkopuolelta tulevien odotusten toteuttamista. Merkityksellistä on, miten esimiestyötä tekevä ihminen itse ymmärtää oman tehtävänsä ja siihen sisältyvät roolit sekä se, miten hän käytännössä tehtävänsä hoitaa. 

Työkalupakista löydät Roolikartaston, jonka avulla voit miettiä millaisia rooleja sinulla esimiehenä on ja missä pitäisi vielä kehittyä. Esimiestyön vatupassin avulla voit arvioida omia taitojasi ihmisten johtamisessa ja arvioida, miten kallellaan olevan saisi tasapainoon.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä