Esimies tukena muutoksessa

Oma esimiehesi toimii koordinoivana, yhteen sovittavana ja välittävänä henkilönä muutoksen aikana. Esimiehesi tehtävä on huolehtia viestinnän ja vuoropuhelun toimivuudesta omille alaisilleen. Oikein ajoitettu ja samansisältöinen viestintä on yksi onnistuneen muutoksen avaimista.  

Yhteisiä säännöllisiä tilaisuuksia ja tapaamisia tarvitaan sekä esimiehille että koko henkilöstölle. Tilaisuuksissa käsiteltyjen asioiden jakaminen koko henkilökunnalle lisää läpinäkyvyyttä ja antaa kaikille mahdollisuuden seurata muutoksen etenemistä. Yhteiset tilaisuuden viestivät, että muutosta tehdään yhdessä, eikä ketään ole jätetty yksin. 

Pyydä rohkeasti apua omalta esimieheltäsi tilanteissa, joissa tarvitset tukea tai toisen näkökulman omasi lisäksi. Kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut esimiehen kanssa kuuluvat oleellisena osana muutokseen.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä