Kaikki mukaan

Organisaation ylin johto määrittelee muutoksen yleiset tavoitteet ja suuntaviivat. Se, mitä muutos tarkoittaa ja merkitsee, riippuu työyksiköstä. Yksikkö määrittelee ja konkretisoi muutoksen itse.

Tuloksellinen, toimintaa oikeasti muuttava kehittämistyö on hyvä tehdä yhdessä. Tuloksellisen kehittämisen kehän avulla työyksikössä voidaan käydä läpi muutoksen tavoitteet ja sen toteuttamiseen tarvittavat toimet. Kehä lähtee liikkeelle lähtötilanteen arvioinnista, jonka jälkeen määritellään tavoitteet ja mitä toimia muutos vaatii. Lopuksi arvioidaan, onnistuttiinko tavoitteissa. 

Älä käytä voimavaroja siihen, mikä ei toimi tai mikä tuottaa ongelmia, vaan mikä toimii hyvin ja miten haluatte toimia. 

Tuloksellisen kehittämisen kehä

tuloksellisenkehittamisenkeha


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä