Kerro ja kuuntele

Muutostilanteessa jokaista kiinnostaa oma tulevaisuus:
  • Miten minun käy? 
  • Miten muutos vaikuttaa tehtäviini, palkkaukseeni ja henkilöstöetuihin? 
  • Kuka on esimieheni ja ketkä työtovereitani?
Henkilökohtainen kasvokkain tapahtuva viestintä on paras viestinnän muoto muutostilanteessa. Työntekijöiden omaa aktiivisuutta ja sen tärkeyttä muutoksen toteuttamisessa tulee korostaa. Anna henkilöstön kertoa, miltä heistä tuntuu, miten he ymmärtävät asian ja mitä ehdotuksia heillä on.

Muutoksen aikana viestinnän tulee olla säännöllistä, avointa ja selkeää. Asiat tulee esittää niin, että kaikki voivat ne ymmärtää. Vuorovaikutteisuus on tärkeää, jotta ihmiset voivat tuntea olevansa mukana uuden rakentamisessa ja että heidät otetaan huomioon ja heidän toivomuksiaan kuunnellaan. 

Esimiehenä tehtäväsi on huolehtia, että viestintä jatkuu myös muutoksen jälkeen. Toimiva viestintä on tärkeä tuki, kun toimintaa organisoidaan uudessa tilanteessa. 

Lisää tietoa muutosviestinnästä löydät oppaan kohdasta Asukkaat ja asiakkaat: Mitä tapahtuu?

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä