Vaikuttamisen keinot

Esimiehen omasta suhtautumisesta riippuu paljon se, minkälaiseksi henkilöstö kokee omat vaikutusmahdollisuutensa ja suhtautumisensa asioihin. Ylläpidätkö aktiivisesti muutosta tukevaa vai vastustavaa keskustelua vai jättäydytkö taustalle?

Joka tapauksessa myös sinun tehtäväsi esimiehenä on huolehtia siitä, että perustehtävänne kannalta oleellinen tieto ja kokemus tulee valmistelijoiden käyttöön. 
                                                         
Usein muutosten tai uusien strategioiden valmistelujen yhteydessä organisaatiossa järjestetään erilaisia kuulemis- tai keskustelutilaisuuksia henkilöstölle. Esimiehenä sinä voit edesauttaa näihin tilaisuuksiin valmistautumista omassa yksikössäsi. Jos tällaisia tilaisuuksia ei ole, voitte itse järjestää sellaisen kutsumalla omana yksikkökokoukseen muutostyön keskeisiä toimijoita keskustelukumppaneiksi.

Kootkaa yhdessä tai pienemmissä ryhmissä keskustellen listaa asioista, jotka tällä hetkellä aiheuttavat huolta yksikössänne ja joista haluaisitte keskustella.  Halutessanne voitte arvioida, minkä suuruinen huolenne on. Kun asioita on etukäteen pureskeltu, on niiden esille nostaminenkin helpompaa. 

Esimiehenä tai yksikkönä voi myös olla aloitteellinen pyytämällä johdolta tai muutosta valmistelevalta ryhmältä etukäteen kysymyksiä, joista toivotaan keskustelua tilaisuuksissa.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä