Suunnittele ja seuraa

Esimiehenä vastaat yksikkösi toiminnan ja talouden suunnittelusta. Muutostilanteissa erityinen haaste syntyy siitä, että muutostyön ohessa perustehtävän pitää sujua normaalilla tavalla. Tämän vuoksi toiminnan suunnittelussa tulisi osata varata riittävästi aikaa myös muutosten valmisteluun, riippuen kyseessä olevan muutoksen suuruudesta. 

Suunnittelu edellyttää myös muutostilanteeseen liittyvien toiminnallisten ja henkilöstöriskien ennakointia.  On tärkeää, että mietit yhdessä oman esimiehesi ja yksikkösi kanssa, mitkä ovat niitä ydintehtäviä ja -prosesseja, jotka tulee hoitaa kunnolla riippumatta tilanteista. Muuta käytettävissä olevaa aikaa voi suunnata muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Esimiehenä sinun tulee huolehtia siitä, että 
  • resursseja on riittävästi
  • työt jakautuvat tasapuolisesti 
  • henkilöstö kokee voivansa tehdä työtä ammattilaisen otteella myös muutostilanteissa.    

Tietoa suunnittelun tueksi

Toiminnan ja talouden vuosittaisella suunnittelulla ohjataan organisaatiota kohti tavoiteltua tilannetta ja muutosta.  Organisaation henkilöstöhallinnon järjestelmät tuottavat tietoa henkilöstövoimavaroista muutoksen johtamisen tueksi. 

Pääsääntöisesti henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstön määrästä, rakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Näitä käytetään muun muassa resurssien arvioinnin, henkilöstösuunnittelun, henkilöstötoimintojen kehittämisen sekä toiminnan johtamisen tukena.  

Yhtenä osana yksikkösi toiminnan suunnittelua on se, että esimiehesi kanssa keskustelet, minkälaisin mittarein kyseisessä muutostilanteessa toiminnan onnistuneisuutta mitataan ja arvioidaan.  

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä