Tue työn sujuvuutta

Muutostyö näkyy ja tuntuu työyhteisön arjessa ja työn sujuvuudessa. Sairauspoissaolot, työhön liittyvät epäselvyydet sekä ristiriidat saattavat lisääntyä. Osaamisen haasteet saattavat välillä ylittää ymmärryksen.  

Omassa organisaatiossasi on yhteisesti sovittu toimintatapa työn sujuvuuden ja työssä selviytymisen ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi. Toimintatavan nimenä voi olla Varhainen tuki, Aktiivinen tuki tai joku muu. Muutostilanteissa työkyvyn ongelmat usein lisääntyvät, jolloin tarve toimintatavan käytölle kasvaa.  Toimintatapa on hyvä työkalu esimiehelle ottaa puheeksi huoli työn sujumisesta sekä löytää ratkaisuja. Työkyvyn tukeminen on osa esimiestyötä. Muutostilanteissa tuen tarve usein lisääntyy huomattavasti.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä