Esimiehelle

ESIMIESTYÖN VATUPASSI
Vatupassi on työkalu, jolla tarkistetaan kallistuskulmia.
Tarkastele ja arvioi omia taitojasi ihmisten johtamisessa muutoksen näkökulmasta. Voit myös muokata vatupassia omaan tilanteeseesi ja työyhteisöösi sopivaksi. 
ESIMIEHEN TEHTÄVÄT ONGELMATILANTEISSA
Ongelmatilanteet, yhteentörmäykset ja väärinymmärrykset ovat osa työyhteisön arkea. Muutostilanteissa ne usein korostuvat. Esimiehenä sinun vastuullasi on huolehtia työnteon sujumisesta ja siitä, ettei ongelmatilanteita ohiteta. 
KOLLEGAN JA ESIMIEHEN TUKI
Myös esimiehellä on oikeus saada tukea työssään ja erityisesti muutoksen aikana. Usein asioista puhuminen auttaa. Kollegoiden ja esimiehen kanssa keskustelemalla voit saada tukea, mutta myös uusia näkökulmia asioihin.
LUOTTAMUSTA LISÄÄVÄ ESIMIESTYÖ
Miltä näyttää sinun luottamuksen top5 -listasi? Tulosta työkalu esimerkiksi omalle ilmoitustaulullesi, sillä näitä asioita on hyvä välillä miettiä.
MUUTOS ETENEE MIELESSÄ
Muutoksen kokeminen on yksilöllistä. Katso, miten muutos etenee mielessä ja sinun on helpompi ymmärtää ihmisten erilaista suhtautumista muutokseen. 
MUUTOKSEN MUISTILISTA
Mitä kaikkea muutokseen liittyy? Mitä pitäisi muistaa? Muutoksen muistilista on apuväline jokaiselle esimiehelle ja väline jatkuvan kehittämisen tueksi. 
MUUTOSVIESTINTÄ
Onnistunut muutos vaatii suunnittelua. Kaikkien työyhteisössä tulee tietää missä mennään, mitä tapahtuu ja milloin mistäkin asiasta on tarkoitus kertoa työyhteisössä tai sen ulkopuolella. 
MUUTOKSEN VUOSIKELLO
Perinteinen vuosikello on monelle tuttu suunnittelun ja aikataulutuksen väline. Käytä vuosikelloa muutoksen näkökulmasta: täytä siihen työyhteisösi kannalta tärkeät asiat ja pysyt kärryillä muutoksen etenemisestä. Jokainen työyhteisön jäsen voi tehdä oman vuosikellonsa tai käyttää yhteistä.
ROOLIKARTASTO
Muutostilanne tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja kehittyä. Esimiehenä sinulla on erilaisia tehtäviä hoidettavanasi - toimit siis useissa rooleissa. Osa tehtävistä ja rooleista ovat ennestään tuttuja, osa uusia ja oppimista vaativia. Roolikartaston avulla voit tutkia roolejasi ja niiden keskinäisiä suhteita: arvioida roolien toimivuutta ja miten eri roolit tukevat toisiaan.  Roolikartastoa voi työstää hyvin myös kollegoiden kesken ja vahvistaa esimiesten keskinäistä tukea muutoksessa.  
TYÖHYVINVOINTIJOHTAMISEN SWOT
Pohdi, mikälainen työhyvinvointijohtamisen tila työyksikössäsi tällä hetkellä on ja miltä se näyttää muutaman vuoden päästä.
TYÖNTEKIJÄN YKSILÖLLINEN TUKEMINEN
Muutoksessa esimiehen on tarpeen varata aikaa myös työntekijöiden yksilölliselle tukemiselle.  Esimiehenä edustat työnantajaa ja sinulla on työlainsäädännöstä tulevia velvollisuuksia muun muassa huolehtia työntekijöiden  työturvallisuudesta ja terveydestä.  Kuitenkin tukea voi monella tavalla, esimerkiksi juttelemalla työntekijän kanssa hyvin vapaamuotoisesti.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä