Yksin tai yhdessä

ARVOSTAVA VUOROVAIKUTUS
Muutostyössä kohdataan usein paljon ongelmia ja toimimattomuutta. Niistä puhuminen vie paljon huomiota, kun aikaa pitäisi sen sijaan käyttää myönteisiin ja toimiviin asioihin. Vuorovaikutuksen laatuun voi vaikuttaa harjoittelemalla huomion viemistä positiivisiin asioihin. Työkalu auttaa sinua seuraamaan omaa ajatteluasi ja suhtautumistasi toisiin ihmisiin.  
KESKUSTELLAAN MUUTOSPAINEISTA
Elävä systeemi muuttuu ja muuntuu koko ajan.  Organisaation sisä- ja ulkopuolella on käynnissä samaan aikaan useita erilaisia kehityskulkuja. Niistä jokainen synnyttää omanlaista paineita, muutosvoimaa.  Mutta mistä tietää mitkä kehityskulut ovat omalle työlle merkityksellisiä? Mitä pitäisi tiedostaa, mitkä asiat kytkeytyvät toisiinsa, mitä pitäisi osata tehdä toisin tai jättää tekemättä?
KESKUSTELUN KASVATTAMISEN KAAVA

Oli keskustelun aihe mikä tahansa, voi keskustelun kasvattamisen kaavaa käyttää apuna. Katso työkalun ideat erilaisiin keskustelutilanteisiin. Think - pair - square - share!

LUO JA LUOVU, VÄHENNÄ JA VAHVISTA
Kun tiedetään mikä muuttuu ja mitä tulee tapahtumaan, on tarpeen miettiä mitä omassa työssä, työyhteisössä ja organisaatioissa tulisi muuttaa.  Samalla voi tarkastella,  miten muutos tehdään, mikä asiat tekevät sen mahdolliseksi tai hidastavat sen toteutumista. Lopuksi tulee miettiä, mistä muutoksen etenemisen tunnistaa.  Voit täyttää taulukon yksin tai yhdessä!
ME JA HE

Jokaisella työyhteisöllä on omat perinteensä, toimintatapansa ja kulttuurinsa. Vahva me-henki voi olla haaste muutoksen aikana. Me ja he -työkalu opastaa keskustelemaan ja miettimään omia toimintatapoja.

PEREHDYTYS
Niin uusien kuin vanhojenkin työntekijöiden perehdyttäminen on tärkeää organisaation toiminnan ja arjen sujuvuuden kannalta. Perehdyttämistä voi käyttää samalla myös kehittämisen työkaluna.
PIDÄ TAUKO – LEPÄÄ, PALAUDU
Muutostyö ei ole pelkkää tekemistä, se on myös tekemättä jättämistä. Tauot tasapainottavat, sillä keho ja mieli tarvitsevat lepoa ja palautumista tuottaakseen uutta energiaa.  Pienikin tauko auttaa. Pidä se vaikka kahvin, teen, musiikin tai liikunnan parissa. 
TULOKSELLISEN KEHITTÄMISEN KEHÄ

Kehittämisen kehä koostuu neljästä etapista. Sen avulla työyhteisö voi yhdessä tehdä muutostyötä ja vahvistaa voimavarakeskeistä ja arvostavaa tekemisen tapaa.

YHTEISTOIMINNALLISUUDEN KULMAKIVET

Mistä tiedetään, että jokainen on tehnyt oman osansa muutoksessa? Yhteistoimintaan kuuluu monia asioita. Arvioikaa yhdessä miten eri kulmakivet rakentuvat työyhteisössänne. Pohtikaa yhdessä ja kysykää toisiltanne. Jokaista kulmakiveä varten on tehty kysymyksiä keskustelun virittämiseksi. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä