Kuvitus 06Yhteistyö ja luottamus

Työnantajan ja henkilöstön lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuva yhteistoiminta on lähiesimiehelle voimavara. Yhteistoiminnassa keskustellaan, sovitaan ja neuvotellaan työhön liittyvistä asioista. Sen tarkoituksena on antaa työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä koskevaan päätöksentekoon yhteistyössä työnantajan kanssa. Erilaiset lait ja sopimukset säätelevät yhteistoiminnan muotoja ja sisältöjä. 


Arjen yhteistyö

Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö toteutuu parhaiten arjessa. Yhteistyö on oleellinen osa johtamista ja osallistumista. Esimiehenä edustat työnantajaa ja käytät työnantajan sinulle antamaa toimi- ja puhevaltaa. Sinulla on myös keskeinen rooli luottamuksen rakentamisessa suhteessa työntekijöihin. Ei ole yhdentekevää, millainen luottamuksen ilmapiiri työyhteisössä vallitsee. Luottamuksen syntyminen vaatii koko työyhteisöltä tahtoa. Hyvät työyhteisötaidot auttavat luottamuksen rakentamisessa.  

Lue lisää

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien muutosten ja päätösten valmisteluun. Tarkoituksena on myös, että henkilöstö saa etukäteen ja ajoissa tietoa tulevista muutoksista. 

Henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus osallistua työpaikan toiminnan ja tuloksellisuuden kehittämiseen yhdessä työnantajan kanssa. Tämä on oleellinen osa hyvää yhteistoimintaa, mutta myös hyvän johtamisen tunnusmerkki. Hyvä työelämä kulkee usein käsi kädessä palvelujen tuloksellisuuden kanssa. 

Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan vähimmäisvaatimuksista säädetään eri sektoreilla joko yhteistoimintalaissa tai keskusjärjestöjen alakohtaisissa sopimuksissa. Niiden tarkoitus on edistää yhteistoimintaa työpaikoilla ja saavuttaa yhteisymmärrys osapuolten välillä. 

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä