Arjen yhteistyö

Hyvään johtamis- ja esimiestoimintaan kuuluu henkilöstön kokemuksen ja osaamisen hyödyntäminen muutosten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Välitön yhteistoiminta toteutuu kehityskeskusteluissa, työpaikka- ja tiimikokouksissa, tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksissa sekä kehittämishankkeissa.

Työnantajan ja henkilöstön yhdessä laatimat menettelytapaohjeet ja pelisäännöt toimivat tukena esimiestyöllesi muutostilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset henkilöstöjohtamisen periaatteet ja menettelytavat sekä rekrytoinnin, perehdyttämisen ja työhyvinvoinnin periaatteet, kuten aktiivisen tuen toimintatavat. On kuitenkin tärkeää, että johdollasi yhdessä työyksikkösi kanssa mietitte ja keskustelette, miten nämä toteutuvat teidän yksikössänne ja millaisia pelisääntöjä omassa yksikössänne pidätte tärkeänä. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä