Yhteistoimintamenettely

Kuntien yhteistoiminnan vähimmäistaso määritellään laissa. Sen tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Lain mukaan työnantajan tulee
  • tiedottaa yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävästä asiasta työntekijöille, joita asia koskee
  • toimittaa heille sekä heidän edustajilleen asian valmisteluun liittyvät tarpeelliset tiedot
  • neuvotella käsiteltävästä asiasta yhteistoiminnan hengessä.
Yhteistoimintaneuvottelut on lain mukaan aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Ennen kuin työnantaja tekee päätöksen muutoksesta, neuvotellaan valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Tavoitteena on käsitellä asioita yhteistoiminnan hengessä ja saavuttaa yksimielisyys. 
 
Henkilöstöä voi yhteistoimintaneuvotteluissa edustaa luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön nimeämä edustaja. Heillä on oikeus työajalla perehtyä ja valmistautua asian käsittelyyn.

Myös valtion virastojen ja laitosten yhteistoiminnasta on säädetty laissa. 

Evankelis-luterilaisessa kirkossa käytetään omaa yhteistoimintasopimusta, joka ei juuri eroa kuntia koskevasta yhteistoimintalaista. Sopimuksen tarkoituksena on sekä edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa että tehdä työntekijöiden osallistumisesta ja vaikuttamisesta mahdollista, kun asiat koskevat työtä, työpaikkaa, työn turvallisuutta ja terveellisyyttä. 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä